Туткун

Согуш туткундары

Биз жөнүндө

Бул сайт “Эсимде” долбоорунун алкагында БАКТЫГҮЛ АКУНБАЕВА жана ЭЛЭРИ БИТИКЧИ тарабынан жасалып жатат.

Согуш туткундары – эларалык укукта куралдуу кагылышуу учурунда согушуп жаткан бир тараптын куралдуу күчүнүн экинчи тараптын колуна түшүп калган адамдары. Алар согуш аракеттери аяктаганча анын бийлигинде болушат. Эларалык укуктун (1949-жылкы согуш туткундарына мамиле жөнүндөгү III Женева конвенциясынын ж. б.) ченемдери менен коргоого алынат. Согуш аракеттери аяктагандан кийин жана тынчтык жолу менен жөнгө салууларга байланыштуу өз мекенине кайтарылууга тийиш.

ЭГЕРДЕ ТУТКУНДАР ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМАТЫҢЫЗ БОЛСО ЖЕ БУЛ ЖАКТАГЫ ТУТКУН СИЗДЕРДИН ТУУГАНЫҢЫЗ БОЛУП ЧЫКСА, БИЗГЕ ЖАЗЫҢЫЗ:

elerimen@gmail.com

WhatsApp: 0999 14 19 76 ЭЛЕРИ

© 2024 Туткун

Эсимде